W czasach rozbudowanych frameworków frontendowych widoki renderowane po stronie Ruby on Rails coraz cześciej nie jest to to czego oczekujemy od backendowej aplikacji. W wielu przypadkach nasza aplikacja ma wystawiać tylko API. Zdarzają się też przypadki gdy nawet gdy widoki są renderowane po stronie railsów to potrzebujemy zrobić aplikacje mobilną. Wtedy również przyda nam się API. Ale nie tylko, może potrzebujemy go do komunikacji z innymi aplikacjami pisanymi przez zewnętrznych developerów.

JavaScript Object Notation pomimo nazwy jest to niezależny od konkretnego języka format tekstowy. Przykład widzicie właśnie na ekranie.

{
 "menu": {
  "id": "file",
  "value": "File",
  "popup": {
   "menuitem": [
    {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},
    {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},
    {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}
   ]
  }
 }
}

jest to tablica asosjacyjna Wszystkie dane są zmiennymi (nie stanowią kodu wykonywalnego), a nazwy składników (właściwości) obiektów są otoczone cudzysłowami. Wartości mogą być typu string (napis otoczony cudzysłowem), number (liczba typu double), stanowić jedną ze stałych: false null true, być tablicą złożoną z takich elementów lub obiektem. Obiekty i tablice mogą być dowolnie zagnieżdżane.

Skoro wiem już co jest co to zaczynamy naszą aplikacje

Zróbmy więc API prostego bloga, który pozwoli nam stworzyć, edytować i usuwać posty.

rails new blog-api --api -d postgresql

flaga api informuje generatory, że nasza aplikacja będzie odpowiadać tylko za api

flaga d oraz nazwa bazy to wybór naszej bazy danych

Użyjmy sobie generatora scaffold rails generate scaffold Post title:string body:text

Post to nazwa naszego modelu, jednocześnie utworzy nam tabele, o nazwie posts

Następnie podajemy atrybuty naszego modelu, tytuł który będzie stringiem i body które będzie tekstem

Generator uaktualni też nasz router

Przyjrzyjmy się zmianą w plikach

Jak widzicie powstał kontroler ze wszystkimi interesującymi nas akcjami

Widoków nie ma ponieważ renderujemy tylko jsony

utwórzmy bazę danych rails db:create a następnie migracje rails db:migrate

teraz w konsoli rails c utwórzmy sobie post testowy. Post.create(title: "Test", body: "test")

albo lepiej 10 postów

10.times do |i|
	Post.create(title: "title-#{i}", body: "Foooooo#{i}")
end

włączmy nasz serwer

rails s

jak wejdziemy sobie na http://localhost:3000/posts zobaczymy nasze posty

a jak wejdziemy na http://localhost:3000/posts/1 zobaczymy post o id 1

jak korzystać z api?

można np w terminalu użyć komendy curl http://localhost:3000/posts tym samym curlem można też dane do nasze aplikacji wyslać

wspaniałym i pełnym możliwości narzędziem jest postman https://www.postman.com/ o którym nagram osobny film

ale na dzisiaj jego postawowe opcje nam wystarczą

możemy wykonać ten sam get

ale możemy zmienić akcje na post

http://localhost:3000/posts

a jako nasze parametry ustawmy coś takiego

post[title] = foo

post[body] = bar

utworzy to nam nowy post

tak samo możemy posty edytować czy kasować

zmiana na delete i dodanie id w adresie post nam usunie

a jak dacie to drugi raz to będzie error, że nie znaleziono elementu

oczywiście macie kontrole nad danymi które nam się wyświetlają. Jak zauważyliście w zwrotce mamy created_at i updated_at załóżmy, że nie chcemy tej informacji

zobaczcie na metode index w naszym kontrolerze

def index
  @posts = Post.all

  render json: @posts
 end

możemy użyć Active Recorda do tego

def index
  @posts = Post.all.only(:title, :body)

  render json: @posts
 end

możemy też użyć metody map która wywołuje kod dla każdego elementu wewnątrz siebie. Na koniec zwraca nowy element, Array, z wartości które zostały zwrócone

@posts = Post.all.map do |post|
	{
		id: post.id,
		title: post.title,
		body: post.title,
	}
end

ten drugi przykład jest lepszym chociaż by dlatego, ze możemy transformować nasze dane. Gdybyśmy jednak chcieli mieć created_at ale w jakimś dziwnym formacie to w tym drugim przykładzie możemy to zrobić. Pierwszy przykład będzie za to działać szybciej

Na dzisiaj to tyle

Dziękuje za oglądanie

życzę miłego kodowania

kod aplikacji