Gdy zaczynacie swoją przygodę z programowaniem wydaje wam się, że na wszystko można zrobić aplikacje, w końcu to tylko kolejna warstwa nad bazą danych. W pewnym momencie dochodzi się jednak do wniosku, że bez sensu jest pisać nową aplikacje skoro to samo można zrobić w excelu.

Excel to potężne narzędzie i raczej prędzej niż później będzie potrzebować importu lub exportu danych do tego programu. Biznes wymaga excela. Albo chociaż pliku CSV.

Na potrzeby tego video utworzę nową aplikacje

rails new excel-example -d postgresql

gdy mamy już aplikacje skorzystam z generatora scaffold i utworzę model Item by nasza aplikacja nie była pusta

rails generate scaffold Item name:string price:float

pamiętajmy odpalić migracje

rails db:migrate chociaż z racji, że to nowa aplikacja to jeszcze trzeba by bazę danych utworzyć rails db:create

na początek może export danych utwórzmy jakieś by było co exportować

rails console

10.times do |i|
	Item.create(name: "item-#{i}", price: rand(1...100))
end

włączmy sobie naszą aplikacje by zobaczyć jak to wygląda

na samym dole jak widzicie mamy przycisk new item dodajmy sobie do niego przycisk export

w widoku dodajmy

<%= link_to 'Export Items', export_items_path %>

jeżeli odświeżycie stronę powinniście zobaczyć błąd ponieważ nie ma takiego routa

musimy go dodać

zajrzyjmy do routes.rb

i dodajmy

Rails.application.routes.draw do
 resources :items do
  get :export, on: :collection
 end
end

adres jest już poprawny. Z tym, że nic nam się nie wydarzy

przejdźmy więc do kontrolera items_controller i utwórzmy nową metodę export

def export
end

teraz musimy stworzyć właściwy export

dodajmy gemy odpowiedzialne za generowanie plików

gem 'caxlsx'
gem 'caxlsx_rails'

i pamiętajmy o bundle install

w metodzie export w naszym kontrolerze zmieńmy

def export
  @items = Item.all
  render xlsx: "create", template: "items/export"
end

musimy jeszcze utworzyć widok

export.axlsx

a w nim

wb = xlsx_package.workbook
wb.add_worksheet(name: "Items") do |sheet|
 @items.each do |item|
  sheet.add_row [item.id, item.name, item.price]
 end
end

jeżeli chcecie mieć jeszcze nazwy tych pól to plik musi wyglądać tak

wb = xlsx_package.workbook
wb.add_worksheet(name: "Items") do |sheet|
	sheet.add_row ['Id', 'Name', 'Price']
 @items.each do |item|
  sheet.add_row [item.id, item.name, item.price]
 end
end

wtedy przed pętlą z każdym przedmiotem dodamy tytuły pól

przy tak prostym exporcie pewnie wystarczył by export do pliku CSV, a jeżeli chcecie robić bardziej skomplikowane rzeczy odsyłam do dokumentacji gema.

zrestartujmy serwer i zobaczmy jak to działa

na http://localhost:300/items

jeżeli wszystko jest ok pora na import pliku.

Na cele tego filmu załóżmy, że importować będziemy ten sam plik, numery ID są dla nas unikalne więc ID z pliku uznajemy, za ID elementu, resztę danych będziemy nadpisywać

wizualnie niestety ja nie umiem zrobić linka który by otwierał wybór plików więc dodamy prosty formularz. Multipart używane jest właśnie przy uploadzie plików Dodam jeszcze nad nim nową linie (tag HR) by było to lepiej widoczne


<hr>
<%= form_tag import_items_path, multipart: true do %>
 <%= file_field_tag :file %>
 <%= submit_tag "Import" %>
<% end %>

w routes.rb

należy dodać

resources :items do
  get :export, on: :collection
  post :import, on: :collection
 end

teraz zajmijmy się naszą metodą import

Do importu pliku potrzebujemy innego gema

...
gem "roo", "~> 2.8.0"
def import
	file = params[:file].tempfile
  spreadsheet = Roo::Excelx.new(file).to_a

do tego dodajmy pętle dla każdego wpisu i przypiszmy czym jest każde pole

spreadsheet.each do |item_array|
	id = item_array[0]
 name = item_array[1]
 price = item_array[2]
end

znajdźmy nasz item item = Item.find_or_create_by(id: id) w ten sposób znajdzie lub utworzy pole o wybranym id. Pamiętajcie plik excela to nasze źródło prawdy

teraz zaktualizujmy nasze dane

item.update(name: name, price: price)

na koniec dodajmy jeszcze redirect redirect_to items_path by odświeżyć nasz widok

ostatecznie metoda wygląda tak

def import
  file = params[:file].tempfile
  spreadsheet = Roo::Excelx.new(file).to_a
  spreadsheet.each do |item_array|
   id = item_array[0]
   name = item_array[1]
   price = item_array[2]
   item = Item.find_or_create_by(id: id)

   item.update(name: name, price: price)
  end
  redirect_to items_path

 end

Miejcie na uwadze, że to są proste operacje które wykonają się bardzo szybko, w przypadku bardziej skomplikowanych, bardziej czasochłonnych rzeczy powinniśmy pomyśleć o tym by nasze akcje działy się w background jobie

możemy wyedytować nasz plik i zobaczyć co się stanie gdy go wrzucimy

Na dzisiaj to już wszystko

Życzę miłego kodowania

kod aplikacji caxlsx caxlsx_rails roo