Transakcje w Ruby on Rails

Cześć w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam o transakcjach. Transakcja nie jest to termin dotyczący ruby on rails bezpośrednio tylko bazy danych. Ale z racji tego, że nasza praca to głównie praca z bazą danych jest to temat bardzo istotny ...

March 1, 2021 · 3 min · Tobiasz Waszak

Budowanie zapytań (query) w Ruby on Rails - Active Record podstawy

Cześć w dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o Active Recordzie. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem już o jednym z elementów Active Recorda - walidacjach. Dzisiaj chciałbym pokazać wam jak budować zapytania. ...

February 18, 2021 · 3 min · Tobiasz Waszak

Sprawdzanie kodu w ruby - linter - Rubocop

cześć w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam jak sprawdzać składnie naszego kodu. ...

February 13, 2021 · 3 min · Tobiasz Waszak

Strony statyczne w Ruby on Rails

W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam jak budować statyczne strony w ruby on rails. Strona statyczna to taka, która zawiera w sobie sam html ewentualnie Javascript. Nie wykorzystuje w ogóle języka ruby. ...

February 7, 2021 · 5 min · Tobiasz Waszak

Walidacje modelu w Ruby on Rails

Cześć w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam temat walidacji. A konkretnie pokazać wam jak dodać walidacje do modelu. Walidacja ma na celu sprawdzenie stanu obiektu zanim trafi on do bazy. Ruby on Rails używa domyślnie Active Record Validations. Po za nimi istnieje kilka innych rozwiązań na walidacje, możemy też oczywiście zrobić coś własnego. ...

February 4, 2021 · 8 min · Tobiasz Waszak